Меѓународни извештаи

МКБ во соработка со својот странски партнер, Италијанското кредитно биро CRIF S.P.A, нуди единствена можност на компаниите од Република Македонија да побараат меѓународни извештаи со бонитетни информации за повеќе од 200 милиони компании од над 230 земји од целиот свет.


За кого и зошто се потребни

Извештаите се наменети за сите македонски компании кои се вклучени во меѓународни односи со партнери, клиенти и добавувачи од целиот свет.

Меѓународните извештаи нудат можност да се намали ризикот во соработката со сегашните и идните деловни партнери.

Овозможуваат брз и ефикасен увид во деловната и финансиска способност на одредена компанија и го олеснуваат одлучувањето за продолжување на соработката со постојните, односно изборот на новите соработници.


Во неколку чекори, брзо и лесно до Меѓународен извештај

Бараниот извештај го добивате на e-mail адресата наведена на Барањето, по извршената уплата согласно Тарифата на надоместоци за меѓународни услуги.

Извештајот го добивате истиот ден или во рок од 2-10 денови, во зависност од достапноста на податоците за компанијата за која сте побарале извештај.


Меѓународните извештаи обично содржат:

 • Профил на компанијата
 • Кредитна оценка
 • Процена на ризик
 • Негативни настани
 • Историјат на промени
 • Финансиски податоци
 • Управувачка структура
 • Сопственичка структура
 • Поврзани субјекти
 • Регистарски информации
 • Подружници и канцеларии
 • Банкарски сметки

Содржината на извештаите се разликува во зависност од достапноста на податоците во државата од која се побарува.

Меѓународните извештаи се достапни на англиски јазик.

 

Погледнете ја листата на држави од кои се нудат извештаи за странски компании:

ДРЖАВИ
АЛБАНИЈА, БУГАРИЈА, СЛОВЕНИЈА, СРБИЈА, ХРВАТСКА
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ГЕРМАНИЈА
ГРЦИЈА
ИТАЛИЈА
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
ЕВРОПА 1 (Австрија, Полска, Словачка, Република Чешка, Швајцарија)
ЕВРОПА 2 (други држави од западна Европа)
ЕВРОПА 3 (други држави од централна и источна Европа)
ЕВРОПА 4 (Нордиските земји, Турција)
Африка
Латинска Америка
Азија
Среден исток
Северна Америка
Океанија и други земји